Projekti

Od domske zaštite do samostalnog života

May 19, 2016 || Projekti

Sa 23 mladih uzrasta od 17 do 23 godine iz domova „Moša Pijade“ i „Jovan Jovanović Zmaj“ pri Centru za…

Saznaj više

Upoznaj me – forum predstava dece bez roditeljskog staranja

May 19, 2016 || Projekti

Kroz višemesečni rad sa decom bez roditeljskog staranja iz tri doma pri Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine –…

Saznaj više

Program prevencije problema u ponašanju učenika

May 19, 2016 || Projekti

Program je sproveden školske 2014/15. godine u tri osnovne škole sa teritorije opštine Novi Beograd: OŠ „Milan Rakić“, OŠ „Jovan Sterija…

Saznaj više

Zameni mesto – forum predstava dece bez roditeljskog staranja

May 19, 2016 || Projekti

U okviru projekta održane su 22 radionice sa decom bez roditeljskog staranja iz doma “Drinka Pavlović”. Kao rezultat realizovanih radionica postavljena…

Saznaj više

Šta ja mislim, lutke govore

May 19, 2016 || Projekti

Projekat se sastojao u sprovođenju serije lutkarskih radionica sa decom bez roditeljskog staranja, uzrasta od 7 do 13 godina, koja se nalaze…

Saznaj više

BudiTi umetnost

May 19, 2016 || Projekti

Projekat se sastojao u sprovođenju dramskih i slikarskih radionica sa decom bez roditeljskog staranja koja se nalaze na domskom smeštaju…

Saznaj više

Razvojno-preventivna igraonica

May 19, 2016 || Projekti

Aktivnosti projekta namenjene su deci bez roditeljskog staranja, uzrasta od 7 do 12 godina, koja se nalaze na domskom smeštaju…

Saznaj više

Razvojno-preventivni centar za decu na porodičnom smeštaju

May 19, 2016 || Projekti

U okviru projekta sprovođene su, tokom 2013. godine, interaktivne preventivno-razvojne radionice usmerene na podsticanje pozitivnog razvoja dece bez roditeljskog staranja koja…

Saznaj više

Hoću da znam

May 19, 2016 || Projekti

Projekat se sastojao u organizovanju i sprovođenju sportsko-edukativnog turnira u kome su učestvovali učenici četvrtog razreda iz dve osnovne škole…

Saznaj više

Prepoznaj – Razmisli – Odgovori

July 23, 2015 || Projekti

Projekat se sastojao u sprovođenju serije interaktivnih tematskih predavanja o problemu upotrebe psihoaktivnih supstanci među mladima. Korišćenjem strategija informisanja i edukacije,…

Saznaj više