Od neaktivnosti do zaposlenja

Cilj projekta “Od neaktivnosti do zaposlenja – program podrške mladima u NEET situaciji” je unapređivanje zapošljivosti mladih iz NEET grupe kroz primenu integrativnog višekomponentnog modela podrške usmerenog na osnaživanje ključnih elemenata ličnog razvoja koji predstavljaju kočnicu mladima za njihovo uključivanje na tržište rada. Ovim projektom mladi se osnažuju za prepoznavanje, vrednovanje i razvijanje unutrašnjih potencijala koji im omogućavaju prevazilaženje barijera sa kojima se susreću i aktiviranje na polju zapošljavanja. Nakon sprovođenja projekta, mladi su ojačani da preuzmu aktivnu ulogu u društvu, ostvare svoje potencijale na ličnom i društvenom planu, te samostalno iniciraju izlazak iz NEET statusa.

Projekat se bavi osnaživanjem neaktivnih mladih za izlazak iz NEET situacije, i to kroz njihovo uključivanje u posebno osmišljen program podrške. Program podrške se sprovodi u trajanju od pet meseci, kroz set međusobno povezanih usluga podrške: grupna podrška (u formi kluba), individualna podrška, mentorska jedan-na-jedan podrška i intenzivne grupne obuke.
Svrha projekta je unapređivanje zapošljivosti i zaposlenosti mladih iz NEET grupe.
Očekivani efekti projekta su:
– mladi uspešnije ostvaruju svoje lične snage, kompetencije i potencijale;
– mladi se samostalno aktiviraju na planu unapređivanja sopstvene zapošljivosti;
– mladi uspešnije prevazilaze barijere sa kojima se susreću na polju zapošljavanja;
– mladi su uspešniji u procesu izlaska iz NEET situacije i zapošljavanju.