EDUCOM – Edukacija zajednica za smanjivanje rizika od socijalnog isključivanja dece

EDUCOM – Educating Community to reduce the risk of children’s social exclusion

EDUCOM je projekat strateškog partnerstva Erasmus+ programa u oblasti obrazovanja, koji se realizuje sa ciljem razmene dobrih praksi.
Projekat se sprovodi od septembara 2019. do avgusta 2021.
Usmeren je na prikupljanje i razmenu strategija, metoda i aktivnosti za podršku razvoju dece mlađeg školskog uzrasta u riziku od socijalne isključenosti (deca sa emocionalnim, socijalnim i ekonomskim nedostacima) kroz:
– 5 zajedničkih kratkoročnih edukativnih treninga sa po 3 učesnika (nastavnici, vaspitači, pedagozi, psiholozi, omladinski radnici i menadžeri) po partneru;
– iskustvene sesije na kojima će vaspitači primeniti naučene kompetencije u lokalnom kontekstu svojih organizacija / škola;
– kombinovane mobilnosti za učenike u školi koja će uključivati 5 dece u nepovoljnom položaju i 2 prateće osobe po školi.

Fokus projekta biće stavljen na širenje koncepta i prakse obrazovnih zajednica oko škola / ustanova za brigu o deci kao prilike da se suoče sa izazovom osnaživanja dece u riziku od socijalne isključenosti.

Konzorcijum projekta čine 3 škole i 3 udruženja:

ASSOCIAZIONE UNIAMOCI ONLUS – Coordinator (Italy)

Direzione Didattica Statale Francesco Orestano (Italy)

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BARCELOS (Portugal)

UDRUGA PRAKTIKUM – CENTAR ZA DJECUI MLADE (Croatia)

CENTER FOR POSITIVE YOUTH DEVELOPMENT (Serbia)

Scuola elementare – Osnovna sola Dante Alighieri Isola Izola (Slovenia)

Sajt projekta: https://projecteducom.blogspot.com/

Fejsbuk stranica projekta: https://www.facebook.com/Educom-110007043737197/

U sklopu projekta kreirana je i publikacija, koja sumira primere dobre prakse: BUILDING EDUCATIONAL COMMUNITIES AROUND CHILDREN