DA SE ZAKON I ŽIVOT SLOŽE

DA SE ZAKON I ŽIVOT SLOŽE: unapređenje sistema podrške mladima bez roditeljskog staranja u procesu osamostaljivanja 

Neformalna mreža: KRUG PODRŠKE 

 

PARTNERI

CEPORA – Centar za pozitivan razvoj dece i omladine

Centar za socijalno-preventivne aktivnosti GRiG

Udruženje mladih Moj krug

Maj 2022 – April 2023

Opšti cilj projekta

je unapređenje procedura za implementaciju usluga namenjenih mladima bez roditeljskog staranja koji napuštaju domski ili porodični smeštaj u Gradu Beogradu.

Projektom želimo da doprinesemo:

 • transparentnijem sprovođenju postojećih vidova podrške za samostalan život,
 • prepoznavanju i aktivnoj upotrebi drugih vidova podrške namenjenim mladima bez roditeljskog staranja koji prestaju sa korišćenjem usluga smeštaja,
 • povećanju broja mladih bez roditeljskog staranja koji uspešno koristi usluge i ostvaruje svoja prava po izlasku iz doma ili hraniteljske porodice.

AKTIVNOSTI KOJE SPROVODIMO

 1. Uporednopravna analiza sistema podrške maldima u procesu osamostaljivanja sa zemljama u regionu
 2. Snimanje i plasiranje dokumentarnog kratkometražnog filma o izazovima mladih po napuštanju smeštaja
 3. Realizacija 2 okrugla stola sa stručnjacima iz sistema socijalne zaštite i predstavnicima Sekretarijata za socijalnu zaštitu
 4. Priprema i izvođenje interaktivnog performansa zarad informisanja i osnaživanja mladih da aktivno koriste dostupne vidove podrške i njihovog uključivanja u davanja predloga za izmene Odluke
 5. Izrada predloga za izmenu Odluke Grada Beograda o pravima i uslugama socijalne zaštite
 6. Izrada i distribuiranje informatora za mlade o procedurama i dostupnim vidovima podrške
 7. Izrada informativne web stranice za mlade
 8. Organizovanje konferencije za predstavljanje rezultata projekta

REZULTATI KOJIMA TEŽIMO

 • Gradski centar za socijalni rad i Sekretarijat za socijalnu zaštitu Grada Beograda prepoznaju i podržavaju druge vidove podrške mladima bez roditeljskog staranja kojima prestaju usluge smeštaja
 • Povećana tansparentnost procedura za implementaciju privremenog stanovanja i stalne novčane pomoći za mlade bez roditeljskog staranja na teritoriji Grada Beograda
 • Povećan broj mladih bez roditeljskog staranja koji na godišnjem nivou koriste dostupne vidove podrške
 • Izrađen predlog za izmenu Odluke Grada Beograda o pravima i uslugama socijalne zaštite

PODRŠKA KOJU SMO DOBILI

Ovaj projekat je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative. Mišljenje koje je izneto na ovoj web-stranici je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa.

O ACT projektu:

„Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” je projekat Vlade Švajcarske čiji je cilj aktivno građansko društvo u kome građani više učestvuju u procesu donošenja odluka, naročito na lokalnom nivou. ACT sprovode dve nevladine organizacije: Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

#ACTprojekat čine 3 stuba: 1. grantovi; 2. izgradnja i jačanje kapaciteta; 3. jačanje uporišta u zajednici. Prva faza projekta realizovaće se od 1. oktobra 2019. godine do 30. septembra 2023. godine.