Naša vizija


Naša vizija je da svako dete ima optimalne uslove za pozitivan razvoj.

Naši rezultati

Do sada smo realizovali preko 30 projekata usmerenih na prevenciju problema ponašanja i podsticanje pozitivnog razvoja dece i omladine;

Evaluirali smo edukativni materijal za preko 30 tema (kurikulumi, scenarija i vodiči);

Već pet godina kontunirano radimo sa decom bez roditeljskog staranja koja su na domskom smeštaju u Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine – Beograd;

Kreirali smo i izveli 8 interaktivnih predstava sa decom i mladima;

Obučili smo preko 100 stručnjaka za razvojno-preventivni rad;

Održali smo 1.000 tematskih predavanja;

Održali smo 2.500 radionica;

Održali smo 1.000 foksu-grupnih intervjua i učesničkih grupa;

U našim aktivnostima je do sada učestvovalo 7.500 dece i mladih.

O nama


heart

Naša misija

Naša misija je da primenom savremenih znanja nauke o prevenciji unapredimo emocionalni i socijalni razvoj dece i omladine.

child1
heart

Naš tim

– Stručnjaci sa praktičnim iskustvom iz oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije, obrazovanja, socijalne zaštite, bezbednosti mladih i prevencije emocionalnih i bihejvioralnih problema.

– Grupa nastavnika, saradnika, doktoranada i masteranata sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Fakulteta bezbednosti i Fakulteta političkih nauka.

– Studenti fakulteta društveno-humanističkih nauka i druge osobe koji podržavaju misiju Centra.

heart

Vrednosti

• Privrženost
• Posvećenost
• Stručnost
• Inovativnost
• Efektivnost

child1

Donacije

Ako želite da pomognete našem cilju, možete donirati sredstva organizaciji. Svaka donacija je od velike koristi i pomoći će mnogo u našoj misiji da pomognemo deci i omladini.

Pročitaj više

Volontiranje

Svako ko je zainteresovan da volontira i da time bude deo našeg tima, može pročitati sve informacije na stranici "Centar za obuku i volontiranje".

Pročitaj više