Priručnik za smanjenje socijalnog isključivanja dece u školi

U sklopu EDUCOM projekta  (Edukacija zajednica za smanjivanje rizika od socijalnog isključivanja dece) kreirana je publikacija na engeskom jeziku koja podržava napore škola i organizacija civilnog društva da, kroz raznovrsne aktivnosti, smanje socijalno isključivanje dece mlađeg školskog uzrasta.

Publikaciju u celosti možete preuzeti ovde: BUILDING EDUCATIONAL COMMUNITIES AROUND CHILDREN