Potraga za izgubljenim herojima

Pervazivna igra “Potraga za izgubljenim herojima” nastala je u okviru projekta “Zajedničkom akcijom do rešenja problema“.

Igru su osmislila deca iz doma “Jovan Jovanović Zmaj” i njihovi vršnjaci koji odrastaju u biološkim porodicama. Kroz seriju zajedničkih susreta i druženja, grupa dece, uz podršku saradnika Cepore, istražila je svoju lokalnu zajednicu – naselje Braće Jerković, mapirajući sve one dobre i manje dobre strane naselja.

        

Kao rezultat zajedničkog druženja nastala je igra u realnom prostoru i vremenu u kojoj je preko 100 građana u jednom danu bilo u prilici da, prateći seriju tragova, istraži svoju zajednicu i upozna se sa njenim snagama i slabostima. Kroz potragu za izbuljenim herojima, građani su bili u prilici da saznaju određene istorijske informacije o naselju, da saznaju ko su omiljeni građani – učiteljice, prodavači(ce), koje su tajne lokacije na kojima se supljaju mladi i koje lokacije u naselju deca izbegavaju jer su nebezbedna.

        

Domaćini i voditelji kroz igru bila su upravo deca iz doma i njihovi vršnjaci, čime su bili u prilici da budu domaćini u svom naselju i da razvijaju pozitivne veze sa zajednicom.