Edukativno-preventivni centar

Naše aktivnosti u okviru Edukativno-preventivnog centra podrazumevaju neposredan rad sa decom i omladinom i imaju za cilj unapređenje znanja i razvijanje veština reagovanja u problemskim situacijama.

 

Ključne teme kojima se bavimo su:

emocionalna pismenost, empatija, kontrola emocija, tehnike kontrole ljutnje, prevazilaženje straha i anksioznosti, aktivno slušanje, asertivna komunikacija, rešavanje konflikata, vršnjačko i digitalno nasilje, odupiranje pritisku vršnjaka, diskriminacija, tolerancija, upotreba alkohola i droga, huliganizam, kockanje i igre na sreću, upotreba interneta, donošenje odluka, kritičko mišljenje, aktivizam mladih, samokontrola, nenasilna komunikacija, vršnjačka podrška, saradnja i timski rad.

Aktivnosti sprovodimo kroz nekoliko modaliteta rada koji se razlikuju u pogledu strukture, dinamike i intenziteta.

 

1. Predavanja i edukativne radionice

…imaju formu kratkih intervencija (u vidu jednog ili više interaktivnih predavanja ili radionica) koje organizujemo na nivou grupe od 20 do 30 učesnika. Sprovodimo ih u osnovnim i srednjim školama (do sada smo sarađivali sa više od 50 škola u Beogradu), domovima učenika srednjih škola (sprovodili smo aktivnosti u pet radnih jednica Doma učenika srednjih škola – Beograd).

2. Treninzi socijalnih veština

…podrazumevaju visoko interaktivni pristup u manjim grupama kroz seriju intenzivnih radionica. Imamo kreirana četiri treninga: Škola komunikacije (16 sati rada, u četiri dana), Škola emocija (8 sati rada, u dva dana), Škola ličnog razvoja (24 sata rada, u šest dana) i Škola mašte (10 sati rada). Do sada smo sproveli šest treninga Škole komunikacije i pet treninga Škole emocija i Škole ličnog razvoja (u prostorijama organizacije), kao i dva treninga Škole mašte u OŠ „Veselin Masleša“. U treninzima je učestvovalo više od 500 mladih. Strukturirane radionice baziraju se na tehnikama razvojnog teatra i proces drame, a sprovode se dva puta mesečno, tokom cele godine.

3. Preventivni program

…ima formu edukativnog kurikuluma koji primenjujemo u osnovnim školama, na nivou odeljenja, jednom nedeljno tokom cele školske godine. Kurikulum sadrži 12 tema, pri čemu svaka tema sadrži po 4 nastavne jedinice (fokus-grupni intervju, interaktivno tematsko predavanje i dve radionice). Za svaku nastavnu jedinicu imamo izrađen kompletan radni materijal (vodiči, scenarija, priručnici, materijal za radionice). Program je primenjivan u više od 40 škola (opštine Zemun, Novi Beograd, Voždovac, Čukarica, Palilula), u saradnji sa Fakultetom za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, a u poslednjih šest godina sprovodimo ga samostalno.

 

4. Edukativne predstave

…su po svojoj strukturi predstave primenjenog teatra i podrazumevaju interakciju glumaca (samih učesnika – dece i mladih) i publike. Do sada smo kreirali pet predstava koje se bave problemima mladih, i to: dramsko plesni performans o razvoju ličnog identiteta Ogledalo, predstavu teatra u obrazovanju – edukativnu predstavu za učenike osnovnih i srednjih škola (koja se bavi temama vršnjačkog nasilja i odupiranja pritisku vršnjaka) Je l’ jasno?!, predstavu Rušimo predrasude (usmerenu na integraciju mladih sa smanjenim mogućnostima u zajednicu), predstavu interaktivnog teatra o problemima i pogledu mladih Raskršće i predstavu teatra u obrazovanju o uticaju Instagrama Pogledaj se/Istina ili laž. Sve predstave su originalna produkcija CEPORA – Centra za pozitivan razvoj dece i omladine, i zasnovane su na ličnim pričama mladih.

Ako želite da podržite rad našeg Edukativno-preventivnog centra pozivamo vas da DONIRATE ili nas kontaktirate ukoliko u vidu imate neki drugi vid podrške!