Priručnici – primenjena drama

 

Tokom projekta Socijalna inkluzija kroz primenjenu dramu, kreirane su dve publikacije, dostupne svima koji se bave ili žele da se bave primenjenom dramom u cilju socijalne inkluzije.

  • Sažetak seminara o značajnim temama za implementaciju tehnika primenjene drame sa ranjivim grupama: Seminar SITAD
  • Kurikulum za trening omladinskih radnika sa video materijalima korišćenih vežbi i procesa: Training module SITAD