Projekti

Škola ličnog razvoja 2

March 12, 2019 || Projekti

Škola ličnog razvoja je besplatan program za mlade od 17 do 26 godina koji CEPORA realizuje u saradnji sa Kancelarijom za…

Saznaj više

Veštine samoprezentacije

March 12, 2019 || Projekti

Trening samoprezentacije je program CEPORA – Centra za pozitivan razvoj dece i omladine koji je namenjen onima koji su zainteresovani…

Saznaj više

Misli svojom glavom

March 12, 2019 || Projekti

“Misli svojom glavom” – edukativne radionice za mlade je projekat koji je CEPORA realizovala tokom 2018. godine, uz podršku Sekretarijata…

Saznaj više

Škola mašte

March 12, 2019 || Projekti

Škola mašte je program koji smo sprovodili u osnovnoj školi “Veselin Masleša” za učenike četvrtog razreda osnovne škole. Tokom cele…

Saznaj više

Pozorištem do rešenja problema

January 07, 2018 || Projekti

Projekat „Pozorištem do rešenja problema – interaktivna predstava mladih bez roditeljskog staranja i njihovih vršnjaka“ namenjen je primarno mladima bez…

Saznaj više

Glumom do znanja

January 07, 2018 || Projekti

Projekat “Glumom do znanja – edukativno-dramski klub za mlade” se sastoji u organizovanju edukativno-dramskih radionica za mlade, uzrasta od 15…

Saznaj više

Škola ličnog razvoja

January 07, 2018 || Projekti

Škola ličnog razvoja je besplatan program za mlade od 17 do 26 godina koji je CEPORA realizovala u saradnji sa…

Saznaj više

Upotrebi neupotrebljivo

October 15, 2017 || Projekti

Projekat „Upotrebi neupotrebljivo – radionice izrade skulptura od reciklažnog materijala“ je namenjen deci uzrasta od 7 do 18 godina koja…

Saznaj više

Trening emocionalne pismenosti – program za mlade

June 04, 2017 || Projekti

Program je obuhvatao realizaciju pet ciklusa Škole emocija, svaki po 8 sati aktivnog rada u dva dana. Obrađuju se teme…

Saznaj više

Škola komunikacije – program za srednjoškolce

June 04, 2017 || Projekti

Program je obuhvatao realizaciju sedam ciklusa Škole komunikacije za srednjoškolce, svaki po 16 sati aktivnog rada u četiri dana. Do…

Saznaj više