Community Hub

Tokom 2020. godine CEPORA, u okviru projekta Naša zajednica, naša budućnost – Veća saradnja i zapošljivost mladih pokreće Community Hub sa servisima podrške za NEET mlade, odnosno mlade izvan sistema zaposlenja, obrazovanja ili obuke (engl. Not in Employment, Education or Training).

Osnovna ideja samog Centra u zajednici (Community Hub-a) ogleda se u pružanju raznovrsnih, međusektorskih usluga podrške mladima u funciji njihovog izlaska iz NEET situacije, odnosno jačanja njihove zapošljivosti i ostvarivanju zaposlenja.

U okviru beogradskih servisa, za mlade će se organizovati 3 servisa:

 1. Karijerno vođenje // NA KORAK BLIŽE DO ŽELJENOG POSLA

  U okviru ovog servisa mladima je dostupan karijerni savetnik koji zajedno sa njima radi na razvoju karijere svake mlade osobe. Mladi dobijaju praktičnu podršku u donošenju odluka za usmeravanje karijere i praktičnu podršku u procesu potrage i pripreme za posao/obuku/radnu praksu.

 2. Škola poslovnih veština

  Trening “Škola poslovnih veština nudi 3 modula”:

  1) Zapošljavanje // ZA BOLJI USPEH U POSLOVNOM SVETU:

  Trening program za mlade koji su zapeli na putu ka zaposlenju.

  Teme:
  Pretraga poslova (izvori, upoznavanje sa poslodavcem)
  Apliciranje (CV, motivaciono pismo)
  Intervjui (smernice, simulacije, fedbek)
  Gosti iz HR sektora firmi i kompanija

  2) Samozapošljavanje // ZA SVOJE MESTO U POSLOVNOM SVETU:

  Trening program za mlade koji traže svoje mesto u poslovnom svetu

  Teme:
  Koraci u samozapošljavanju
  Iskustva i izazovi – gosti preduzetnici
  Kako do ideje (pretraga tržišta, određivanje ciljne grupe)
  Šta dalje

  3) “Meke” poslovne veštine// ZA BOLJE SNALAŽENJE U POSLOVNOM KOLEKTIVU:

  Trening program za mlade koji žele da budu uspešni na svojim radnim pozicijama

  Teme:
  Primanje i davanje kritike
  Poslovna komunikacija
  Pregovaranje (o plati, boljoj poziciji…)
  Gosti Projekt Menadžeri

 3. Umrežavanje sa Nacionalnom službom za zapošljavanje // DA SE LAKŠE SNAĐEŠ I ZAVRŠIŠ POSAO

  Da biro više ne bude bauk – tu su naši saradnici da pomognu mladima da iskoriste sve što se nudi u oblasti obuka/ kurseva/ dokvalifikacije i razvoja sopstvenog biznisa.

Kontakt za prijave i sve dodatne informacije: Marija Jovanović, 064-254-85-81, marija.jovanovic@cepora.org