Ceporin omladinski centar

Ceporin omladinski centar priprema mlade za rad sa decom i drugim mladima. Sastoji se od tri potprograma: Programa volontiranja, Programa vršnjačkih edukacija i Programa mentorstva. Svaki od programa podrazumeva obuku, odnosno pripremu mladih, implementaciju aktivnosti, superviziju i evaluaciju. Svi učesnici programa dobijijaju potvrde o učešću i stečenim kompetencijama. Kroz Ceporin omladinski centar sazrevaju i rastu Ceporini budući stručni saradnici!

1. PROGRAM VOLONTIRANJA

CEPORA je, od avgusta 2013. godine, u zvaničnoj Evidenciji o organizatorima volontiranja Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja RS. Upisivanjem u Evidenciju o organizatorima volontiranja i uspostavljanjem Programa volontiranja, želimo da naš rad učinimo transparentnim, da osiguramo kvalitet usluga koje pružamo i da volonteri sa kojima sarađujemo budu zadovoljni.

Program volontiranja se organizuje za Razvojno-preventivni centar  i obuhvata učestvovanje u realizaciji razvojno-preventivnih radionica sa decom bez roditeljskog staranja koja se nalaze na domskom smeštaju u Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine – Beograd. Do sada je u Programu volontiranja učestvovalo preko 200 volontera.

Sa svim volonterima potpisuje se Ugovor o volontiranju, a nakon završetka ciklusa volonteri, u skladu sa članom 25 Zakona o volontiranju, dobijaju Potvrdu o volontiranju. Program volontiranja obuhvata teorijsku i praktičnu obuku o strukturi, sadržaju i načinu primene razvojno-preventivnih radionica, kao i neposredan volonterski rad sa decom u trajanju od deset meseci, jednom sedmično po 120 minuta.

Konkurs za program volontiranja otvoren je od 15. do 31. avgusta svake godine.

Onlajn prijavu možete popuniti OVDE.

Detaljnije informacije o Programu volontiranja možete dobiti na broj telefona 060.69.66.506

 

 

2. PROGRAM VRŠNJAČKIH EDUKACIJA

Ceporini vršnjački edukatori sprovode radionice sa učenicima u beogradskim srednjim školama (a povremeno i u drugim školama u Srbiji i regionu). Svi edukatori prolaze obuku za realizaciju radionica na određenu temu i ovladavaju veštinama koje su im potrebne za uspešno vođenje radionica vršnjačke edukacije. Svake godine organizujemo edukacije na teme:

  1. Ili voziš ili piješ – kampanja je usperena na unapređivanje bezbednog ponašanja mladih u saobraćaju kroz ukazivanje na štetnosti vožnje pod dejstvom alkohola;
  2. Ne govoru mržnje – kampanja se bavi borbom protiv govora mržnje, razvijanjem tolerancije i promocijom različitosti;
  3. Rodna ravnopravnost – kampanja je usmerena na unapređivanje rodne ravnopravnosti kod mladih.
  4. Reciklaža za početnike – kampanje je usmerena na razvijanje veština reciklaže kod učenika osnovnih škola.

Do sada je kroz program prošlo preko 360 edukatora koji su realizovali radionice sa preko 5.000 beogradskih srednjoškolaca i osnovaca.

 

 

3. PROGRAM MENTORSTVA

Ceporini mentori su tu da podrže mlade kroz njihov proces osamostaljivanja. Obučeni mentori sparuju se sa mladima koji koriste servise Centra podrške za mlade i sa njima rade na prevazilaženju individualnih izazova, na povezivanju i jačanju pozitivnih iskustava, kao i širenju socijalne mreže.

Svake godine organizuje se obuka za vršnjačke mentore. Pored mentora iz redova Ceporinih volontera, podršku mladima pružaju i obučeni mentori iz udruženja mladih Moj krug – mladih koji su napustili sistem socijalne zaštite i uspešno se osamostalili.

 

 

Ako želite da podržite rad našeg Ceporinog omladinskog centra pozivamo vas da DONIRATE ili nas kontaktirate ukoliko u vidu imate neki drugi vid podrške!