Donacije

Ukoliko želite pomoći našem timu pri ostvarivanju naših ciljeva, možete donirati novac na sledeći račun i time postati deo Cepora tima.

Račun: 170-30014179000-80 UniCredit Bank Srbija