Zajedno smo jači

ZAJEDNO SMO JAČI – Podrška u osamostaljivanju mladih bez roditeljskog staranja

Projekat se sastoji u uvođenju obuhvatnog modela podrške za osamostaljivanje mladih bez roditeljskog staranja. Tokom 12 meseci sprovešće se faze pripreme (1 mesec), implementacije (6 meseci), prezentacije (2 meseca) i diseminacije modela (2 meseca), zasnovanog na komplementarnoj primeni grupnog, individualnog, vršnjačkog (peer) i rada u zajednici. Nakon selekcije mladih koji će uzeti direktno učešće u projektu u saradnji sa Centrom sa zaštitu odojčadi, dece i omladine, sledi implementacija obuke za mlade koja se sastoji iz četiri komponente.

Prvu čini grupni rad sa mladima, usmeren na usvajanje značajnih socijalnih i emocionalnih veština i jačanje njihvog pozitivnog identiteta (CEPORA). Duga komponenta obuke sastoji se iz individualnog rada sa mladima kojim se definišu i prate individualni razvojni planovi mladih (GRiG). Treću komponentu čini rad u zajednici, usmeren na praktičnu primenu stečenih znanja i veština i ostvarivanje veza sa značajnim akterima u zajednici (MREŽA). Poslednju komponentu čini evaluacija koja je zasnovana na vršnjačkoj podršci (Moj krug).

Nakon šestomesečne obuke mladih sledi prezentacija modela i postignutih rezultata, kako bi se osiguralo prepoznavanje i prihvaćenost modela u zajednici. Prezentacija se sastoji iz organizovanja ulične akcije sa mladima, onlajn kampanje za podizanje svesti o problemima mladih koji napuštaju sistem socijalne zaštite i prezentacije rezultata relevantnim akterima u zajednici. Poslednja dva meseca posvećena su diseminaciji kroz kreiranje i distribuciju publikacije o modelu podrške za osamostaljivanje. Sprovođenjem projekta, mladi dobijaju sveobuhvatan model podrške čiji su nosioci iskusni akteri iz oblasti, a zajednica dobija zrele mlade koji su spremni da izađu na kraj sa izazovima koje nosi napuštanje sistema socijalne zaštite.

Projekat “Zajedno smo jači – podrška u osamostaljivanju mladih bez roditeljskog staranja” realizuje tim koji čine četiri orgnizacije koje dugoročno pružaju podršku deci i mladima bez roditeljskog staranja (CEPORA, GRiG, MREŽA, Moj krug) u partnerstvu sa Centrom za zaštitu odojčadi, dece i omladine – Beograd, a uz finansijsku podršku Trag fondacije, Kinderperspectief, Charles Stuart Mott fondacije i Fondacije RBF (Rockfeller Brothers Foundation).

Projekat se realizuje tokom 2019. godine.