Uvažavanje različitosti: program jačanja kompetencija mladih

Opšti cilj projekta je unapređenje kompetencija mladih za uvažavanje različitosti i negovanje tolerancije u praksi. Kroz projekat, mladi će osnažiti svoje kompetencije, oceniti elemente kulture, klime i kompetencija značajnih za negovanje različitiosti, te će nakon projekta širiti vrednost negovanja različitosti kroz svoje kontakte sa drugim mladima. Ovim projektom direktno se doprinosi podršci organizacijama i institucijama iz oblasti obrazovanja, socijalne zaštite i omladinskog rada za razvijanje i unapređenje prakse negovanja različitosti među mladima.
Projekat se bavi unapređivanjem kompetencija mladih za uvažavanje različitosti u tri setinga od značaja za mlade – obrazovanje (učenici srednjih škola i studenti), socijalna zaštita (mladi bez roditeljskog staranja na domskom smeštaju) i omladinski rad (omladinski radnici). Sastoji se u sprovođenju 10 specijalizovanih obuka za omladinske radnike koji se osnažuju za primenu radionica usmerenih na negovanje tolerancije, kao i 20 visoko interaktivnih radionica sa elementima fokus-grupnog intervjua namenjenih direktnom osnaživanju mladih za uspešno negovanje različitosti u praksi.
Očekivani efekti projekta su:
– mladi su senzitivniji na različitosti;
– mladi različitosti posmatraju kao priliku za učenje i povezivanje;
– mladi se upuštaju u interakcije sa mladima iz različitih kulturnih grupa;
– omladinski radnici organizuju kvalitetne aktivnosti omladinskog rada usmerene na uvažavanje različitosti;
– organizacije i institucije u oblasti obrazovanja, socijalne zaštite i omladinskog rada su spremnije da uspešno podstaknu uvažavanje različitosti kod mladih sa kojima rade.