Veštine samoprezentacije

Trening samoprezentacije je program CEPORA – Centra za pozitivan razvoj dece i omladine koji je namenjen onima koji su zainteresovani da rade na svom ličnom razvoju kroz jačanje veština samoprocene, prezentacije i javnog nastupa.

Trening se realizuje kroz 12 radnih sati raspoređenih u 3 dana.
1. dan: Samoprocena
2. dan: Kritika – primanje i upućivanje kritike
3. dan: Trema i javni nastup

Danas su veštine samoprezentacije od izuzetnog značaja za svakodnevni život – način na koji vidimo i predstavljamo sebe utiče ne samo na naše odnose sa bliskim ljudima, već i na prvi utisak koji ostavljamo u kontaktu sa svima oko nas – na ulične prodavce, potencijalne partnere, prijatelje, ali i poslodavce i poslovne saradnike. Veštine da se prikažemo “u pravom svetlu”, na “pravi način”, u skladu sa situacijom mogu da nam olakšaju ostvarivanje ciljeva na ličnom i poslovnom planu, ojačaju naše samopouzdanje i poboljšaju našu komunikaciju sa okruženjem.

Kroz trening učesnići će biti u prilici da bolje upoznaju svoje snage i teškoće, rade na unapređenju svojih veština isticanja snaga i prihvatanja kritike i ovladavaju tremom tako da njihov javni nastup u najboljem svetlu prikaže poruku koju žele da pošalju, pogotovo kada su oni sami predmet te poruke – kada svojim javnim nastupom predstavljaju sebe.

Namenjen je učesnicima preko 25 godina.

Kotizacija za učešće u treningu iznosi 2.000 dinara.
U cenu su uključeni: sertifikat sa treninga, radni materijal, osveženje

Rok za prijave je 15. avgust 2018.

Zainteresovani se mogu prijaviti preko onlajn prijave OVDE.

Nakon završetka prijava, odrediće se termin treninga u komunikaciji sa učesnicima.
Planirana su dva ciklusa treninga – sredinom avgusta i početkom septembra.
Trening će se realizovati u tri dana (petak, subota, nedelja), u popodnevnim časovima.

Za dodatne informacije pozvati: 063.175.75.65