Dramimo zajedno

Projekat Dramimo zajedno jedan je od deset pobednika konursa Centrifuga za 2017. u okviru programa Superste.net.

Cilj projekta je unapređivanje veština mladih za reagovanje u problemskim situacijama – želimo da mladi budu sigurniji u sebe i svoje odluke i da shvate da uvek postoji alternativa, druga opcija kako mogu da reaguju i/ili pruže podršku drugome. Kreiraćemo interaktivnu predstavu sa mladima koja govori o njihovim dilemam i izazovima i načinima na koje (ne)reaguju u problemskim situacijama. Autori i akteri predstave će biti mladi i izvodiće je pred svojim vršnjacima u srednjim školama u Beogradu. Srednjoškolci u publici će biti u prilici da, tokom i nakon predstave, jačaju svoje kritičko mišljenje, samopouzdanje i sigurnost u sebe i veru da je rešavanje različitih problema upravo u njihovim rukama.
Za kraj projekta ćemo odigrati predstavu za širu zajednicu. Na nju ćemo pozvati sve one ljude koji nisu imali prilike da je pogledaju u srednjim školama, a žarko žele da je vide i kažu šta imaju na tu temu.
Želimo da društvo dobije aktivne, misleće mlade. Mlade sa samopouzdanjem, osnažene da reaguju. Mlade koji znaju za alternativne načine reagovanja. Problemi sa kojima se mladi suočavaju će postati vidljiviji. Iako je fraza „mladi su naša budućnost“ i te kako izlizana ona je i te kako istinita. Mladi jesu naša budućnost i oni će u jednom trenutku biti donosioci velikih odluka i vođe našeg društva. Tu budućnost odrediće sadašnjost u kojoj žive. U sadašnjem trenutku oni su ti koji će izabrati da reaguju ili da se sklone, uzmu ili odbiju, da se odvaže ili sakriju, da veruju ili odustanu. Oni su ti koji će pomoći ili se rugati, koji će se boriti, motivisati, pružiti podršku, osnažiti nekog, verovaće u nekog i sve to uticaće na njih, neku drugu mladu osobu ili nekog drugog čoveka. Oni će biti onaj kamenčić koji će pokrenuti odron promena.
Fokus je na osnaživanju mladih. Mladi pričaju o svojim problemima. Mladi prave predstavu o problemima i dilemama sa kojima se susreću. Mladi igraju predstavu pred drugim mladima. Mladi diskutuju sa mladima o mogućim rešenjima, savetima, promenama. Mladi pružaju podršku jedni drugima. Mladi misle. Mladi su aktivni. Mladi su super.