Rušimo predrasude

Dramski performans “Rušimo predrasude” kreiran je sa grupom dece i mladih iz Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine Beograd (dom “Drinka Pavlović”) i usmeren je na prikaz serije predrasuda koje okolina ima prema deci i mladima bez roditeljskog staranja.

Režija: Marija Nešić i Jasmina Todorović

Kroz performans, deca i mladi nam pokazuju kakva slika vlada o njima, a pružaju nam priliku da vidimo ko su oni zapravo kada maske, od kojih ih drugi ne vide zbog njihovog statusa dece bez roditeljskog staranja, padnu.