U mom interesu

Predstava forum teatra “U mom interesu” nastala je u okviru projekta “Upoznaj me“.

Kroz višemesečni rad sa decom bez roditeljskog staranja iz tri doma pri Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine – Beograd postavljena je predstava forum teatra “U mom interesu” koja je zasnovana na ličnim pričama dece i opisuje njihovu svakodnevnicu u uslovima domskog smeštaja.

Priča prati glavnog junaka od trenutka njegovog ulaska u sistem socijalne zaštite do momenta kada, usled isteka formalnih uslova za domski smeštaj, treba taj sistem da napusti.

    

Predstava je imala izvođenja za širu javnost, za stručnu javnost iz oblasti socijalne zaštite, za druge mlade bez roditeljskog staranja, zaposlene u ustanovi i lokalno stanovništvo doma “Jovan Jovanović Zmaj”.

Režija: Vesna Popović

Učesnici: deca i mladi iz domova “Jovan Jovanović Zmaj” i “Moša Pijade”.

U pripremi predstave je učestvovalo više od 60 dece i mladih.