Promocija i uvažavanje različitosti

Publikacija “PROMOCIJA I UVAŽAVANJE RAZLIČITOSTI I RAVNOPRAVNOSTI U ŠKOLSKOM OKRUŽENJU U CILJU PREVENCIJE GOVORA MRŽNJE I DISKRIMINACIJE KOD MLADIH: SLUČAJ BEOGRADSKE OPŠTINE STARI GRAD” nastala je u okviru akcije realizovane u sklopu zajedničkog projekta Evropske unije i Saveta Evrope „Promocija različitosti i ravnopravnosti u Srbiji“, čiji je nosilac CEPORA – Centar za pozitivan razvoj dece i omladine u saradnji sa Gradskom opštinom Stari grad.

Kroz akciju organizovano je istraživanje o perspektivi i poziciji mladih o govoru mržnje, diskriminaciji i školskim faktorima koji doprinose prevenciji ovih pojava. Istraživanje je obuhvatilo 11 srednjih škola sa GO Stari grad, a podaci su prikupljeni kroz intervjue sa školskim osobljem, ankete za nastavnike i nastavnice, ankete za učenike i učenice i radionice sa fokus-grupnim intervjuima za učenike i učenice.

Kao rezultat projekta, kreirana je publikacija koja, uzimajući rezultate istraživanja kao pilot podatke, predlaže model pristupa uvažavanju različitosti i prevenciji govora mržnje i diskriminacije u školskom okruženju.

Publikaciju u celosti možete preuzeti ovde: PROMOCIJA I UVAŽAVANJE RAZLIČITOSTI.