Smile

Projekat “Smile” je pokrenula grupa zapolsenih firme eFront, u okviru koga se izdvajaju mesečne donacije za aktivnosti sa decom bez roditeljskog staranja na domskom smeštaju pri Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine, u okviru Ceporinog programa Razvojno-preventivni centar. Pored toga, u okviru projekta se pruža materijalna podrška i samim ustanovama.

Projekat se realizuje tokom 2018. godine.