Razvojno-preventivni centar

Razvojno-preventivni centar je program koji se u kontinuitetu sprovodi od jula 2013. godine, u saradnji sa Centrom za zaštitu odojčadi, dece i omladine Beograd. Opšti cilj programa je unapređivanje kvaliteta domskog života dece bez roditeljskog staranja, kroz stvaranje i razvijanje okruženja koje podstiče i podržava njihov pozitivan razvoj, samostalnost i socijalnu integraciju.

Program se bavi organizovanim, planskim, strukturiranim i ciljanim sprovođenjem aktivnosti razvojnog, edukativnog, preventivnog, dramskog i kreativnog karaktera sa decom bez roditeljskog staranja koja se nalaze na domskom smeštaju. Programom su obuhvaćena deca na smeštaju u Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Beogradu (dom „Drinka Pavlović“, dom „Jovan Jovanović Zmaj“, dom „Moša Pijade“, Prihvatilište za urgentnu zaštitu zlostavljane dece), uzrasta od 7 do 22 godina. Rad sa decom se sprovodi na nedeljnom nivou, kroz posebno osmišljene radionice, u trajanju od po 90 – 120 minuta.

Do sada je realizovano preko 800 radionica, na kojima je učestvovalo preko 300 dece.

Dosadašnji rezultati rada u okviru Razvojno-preventivnog centra predstavljeni su u publikaciji kreiranoj za 5 godina zajedničke saradnje: RPC, katalog

 

rpc-logo2