Centar za obuku i volontiranje

PROGRAM VOLONTIRANJA

CEPORA je, od avgusta 2013. godine, u zvaničnoj Evidenciji o organizatorima volontiranja Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja RS. Upisivanjem u Evidenciju o organizatorima volontiranja i uspostavljanjem Programa volontiranja, želimo da naš rad učinimo transparentnim, da osiguramo kvalitet usluga koje pružamo i da volonteri sa kojima sarađujemo budu zadovoljni.

Program volontiranja se organizuje za Razvojno-preventivni centar  i obuhvata učestvovanje u realizaciji razvojno-preventivnih radionica sa decom bez roditeljskog staranja koja se nalaze na domskom smeštaju u Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine – Beograd. Do sada je u Programu volontiranja učestvovalo preko 130 volontera.

Sa svim volonterima potpisuje se Ugovor o volontiranju, a nakon završetka ciklusa volonteri, u skladu sa članom 25 Zakona o volontiranju, dobijaju Potvrdu o volontiranju. Program volontiranja obuhvata teorijsku i praktičnu obuku o strukturi, sadržaju i načinu primene razvojno-preventivnih radionica, kao i neposredan volonterski rad sa decom u trajanju od deset meseci, jednom sedmično po 120 minuta.

Konkurs za program volontiranja otvoren je od 15. do 31. avgusta svake godine.

Onlajn prijavu možete popuniti OVDE.

Detaljnije informacije o Programu volontiranja možete dobiti na broj telefona 060.56.89.421