October 15, 2017 || ProjektiProjekat „Upotrebi neupotrebljivo – radionice izrade skulptura od reciklažnog materijala“ je namenjen deci uzrasta od 7 do 18 godina koja se nalaze na smeštaju u Prihvatilištu za urgentnu zaštitu zlostavljane dece u Beogradu. Kroz sprovođenje serije od 8 kreativnih umetničkih radionica, koje se održavaju na nedeljnom nivou, deca će biti u prilici da od raznovrsnog reciklažnog materijala izrade skulpture koje će biti predstavljene na završnoj izložbi. Cilj je da kroz ove umetničke radionice, zasnovane na specifičnoj formi vajarstva, deca razviju kreativne sposobnosti i potencijale, unaprede kritičko i kreativno mišljenje i osposobe se za samoiskazivanje putem kreativnih aktivnosti.

Projekat se realizovao u periodu od maja do jula 2017. godine, uz sufinansiranje Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.Ostavite komentar

*