Jačanje aktivnog učešća mladih za rad na socijalnom uključivanju osetljivih grupa – obuke za mlade