Reciklaža za početnike

Projekat Reciklaža za početnike – edukativne radionice za učenike obuhvata osmišljavanje i sprovođenje serije od tri edukativne radionice sa učenicima mlađih razreda osnovne škole, sa ciljem unapređivanja znanja učenika o reciklaži, razvijanja veština recikliranja, kao i sticanja navika upravljanja otpadom u cilju zaštite životne sredine.

CEPORA – Centar za pozitivan razvoj dece i omladine te poziva da se priključiš timu vršnjačkih edukatora koji će sa učenicima osnovnih škola sprovoditi radionice o reciklaži i na taj način širiti znanja o gorućim temama za zaštitu životne sredine.

Radionice reciklaže za početnike sa učenicima održavane su kontinuirano tokom 2020/2021 školske godine, u skladu sa epidemiološkim uslovima i u periodima kada su mere pogodovale direktnom radu sa decom.

Svi učenici dobili su edukativne bojanke koje prate sadržaj radionica i pomoću kojih učitelji dalje rade sa učenicima na održavanju znanja i veština, a da im pomogne u procesu unapređenja životne sredine kroz reciklažu, tu je i maskota Planetko, lutka koja je ostala sa svakim odeljenjem u kom je projekat realizovan.

Kreirani su i edukativni video materijali sa ključnim porukama iz projekta.

Projekat “Reciklaža za početnike – edukativne ekološke radionice za decu” finansijski je podržan od strane Ambasade Australije u Beogradu kroz Program direktne pomoći.

Tokom 2019. godine, projekat je bio podržan od strane Gradske uprave grada Beograda – Sekretarijata za zaštitu životne sredine (sa 150.000 RSD), kao i od strane firme eFront. Tada je, u okviru projekta, kreirana je edukativna bojanka za učenike, kreirana je maskota projekta – lutka Planetko, održana je obuka za 20 vršnjačkih edukatora, nakon čega su oni sproveli interaktivne radionice sa preko 500 učenika mlađih razreda beogradskih osnovnih škola, a završetak projekta obeležiće plasiranje poruka mališana o reciklaži u samim školama i putem društvenih mreža.