Step up: Glas mladih o diskriminaciji, govoru mržnje i ravnopravnosti

Step up: Glas mladih o diskriminaciji, govoru mržnje i ravnopravnosti je akcija koja se realizuje u sklopu zajedničkog projekta Evropske unije i Saveta Evrope „Promocija različitosti i ravnopravnosti u Srbiji“, a koju sprovodi CEPORA – Centar za pozitivan razvoj dece i omladine u saradnji sa Gradskom opštinom Stari grad.

Kroz akciju organizuje se sveobuhvatno istraživanje o perspektivi i poziciji mladih o govoru mržnje, diskriminaciji i školskim faktorima koji doprinose prevenciji ovih pojava. Istraživanje obuhvata 11 srednjih škola sa GO Stari grad, a podaci se prikupljaju kroz intervjue sa školskim osobljem, ankete za nastavnike i nastavnice, ankete za učenike i učenice i radionice sa fokus-grupnim intervjuima za učenike i učenice.

Kao rezultat projekta, kreira se publikacija koja, na osnovu rezultata istraživanja, predlaže model pristupa uvažavanju različitosti i prevenciji govora mržnje i diskriminacije u školskom okruženju i predstavlja empirijsku osnovu za predloge za novu Strategiju prevencije i zaštite od diskriminacije.

Rezultati istraživanja sa ključnim preporukama prezentovani su na konferenciji “Prevencija govora mržnje i diskriminacije kod mladih: uloga i značaj školskog okruženja“, održanoj 29.09.2021. u Velikoj sali GO Stari grad.