Stronger together

Sorry, this entry is only available in Srpski. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAJEDNO SMO JAČI – Podrška u osamostaljivanju mladih bez roditeljskog staranja

Projekat se sastoji u uvođenju obuhvatnog modela podrške za osamostaljivanje mladih bez roditeljskog staranja. Tokom 12 meseci sprovešće se faze pripreme (1 mesec), implementacije (6 meseci), prezentacije (2 meseca) i diseminacije modela (2 meseca), zasnovanog na komplementarnoj primeni grupnog, individualnog, vršnjačkog (peer) i rada u zajednici. Nakon selekcije mladih koji će uzeti direktno učešće u projektu u saradnji sa Centrom sa zaštitu odojčadi, dece i omladine, sledi implementacija obuke za mlade koja se sastoji iz četiri komponente.

Prvu čini grupni rad sa mladima, usmeren na usvajanje značajnih socijalnih i emocionalnih veština i jačanje njihvog pozitivnog identiteta (CEPORA). Duga komponenta obuke sastoji se iz individualnog rada sa mladima kojim se definišu i prate individualni razvojni planovi mladih (GRiG). Treću komponentu čini rad u zajednici, usmeren na praktičnu primenu stečenih znanja i veština i ostvarivanje veza sa značajnim akterima u zajednici (MREŽA). Poslednju komponentu čini evaluacija koja je zasnovana na vršnjačkoj podršci (Moj krug).

Nakon šestomesečne obuke mladih sledi prezentacija modela i postignutih rezultata, kako bi se osiguralo prepoznavanje i prihvaćenost modela u zajednici. Prezentacija se sastoji iz organizovanja ulične akcije sa mladima, onlajn kampanje za podizanje svesti o problemima mladih koji napuštaju sistem socijalne zaštite i prezentacije rezultata relevantnim akterima u zajednici. Poslednja dva meseca posvećena su diseminaciji kroz kreiranje i distribuciju publikacije o modelu podrške za osamostaljivanje. Sprovođenjem projekta, mladi dobijaju sveobuhvatan model podrške čiji su nosioci iskusni akteri iz oblasti, a zajednica dobija zrele mlade koji su spremni da izađu na kraj sa izazovima koje nosi napuštanje sistema socijalne zaštite.

Projekat “Zajedno smo jači – podrška u osamostaljivanju mladih bez roditeljskog staranja” realizuje tim koji čine četiri orgnizacije koje dugoročno pružaju podršku deci i mladima bez roditeljskog staranja (CEPORA, GRiG, MREŽA, Moj krug) u partnerstvu sa Centrom za zaštitu odojčadi, dece i omladine – Beograd, a uz finansijsku podršku Trag fondacije, Kinderperspectief, Charles Stuart Mott fondacije i Fondacije RBF (Rockfeller Brothers Foundation).

Projekat se realizuje tokom 2019. godine.