July 23, 2015 || AktuelnoZa potrebe projekta Ostrva: povezivanje važnih subjekata u oblasti drame i obrazovanja, faza Centra za drmasku edukaciju nastavnika Lotrek, osmišljen je program profesionalnog usavršavanja za nastavnike pod nazivom „Metodologija razvojno-preventivnog rada sa decom i omladinom u školskom kontekstu“, u trajanju od dva sata. Edukacija je održana 04. juna u OŠ „Nadežda Petrović“. Prisustvovalo je 16 nastavnika osnovnih škola.Ostavite komentar

*