KOLEKCIJA DOBRE PRAKSE

Treća kolekcije je KOLEKCIJA DOBRE PRAKSE

Ovde možete pronaći celu publikaciju: Revolucija različitosti: Kolekcija dobre prakse

Publikacija Revolucija različitosti: Kolekcija dobre prakse rezimira smernice, principe, preporuke za negovanje različitosti u praksi u različitim oblicima organizacija/institucija. Prikupili smo aktuelne trendove, naučene lekcije i praktične primere organizacija i institucija koje rade sa mladima u oblasti omladinskog rada, obrazovanja i socijalne zaštite i sumirali resurse i primere dobre prakse u tri dela. U prvom delu naći ćete aktuelne naučne preporuke u vezi sa negovanjem različitosti u praksi, koje pokrivaju pristupe transformaciji kulture organizacija, klime i kompetencija zaposlenih u pogledu različitosti. U drugom delu naći ćete opise konkretnih primera iz prakse za različite organizacije i institucije. U trećem delu ćete pronaći širok spektar korisnih resursa, inicijativa i projekata koji dolaze iz tri zemlje uključene u projekat – Srbije, Slovenije i Italije.

Razumevanje novih pogleda na različitost i razumevanje komplementarnih efekata unapređenja organizacione kulture, klime i kompetencija njenog osoblja u pogledu negovanja različitosti je od presudne važnosti za prenošenje naših napora da posmatramo različitost kao snagu sa ideje na praksu. Nadamo se da ćete ovde pronaći značajnu inspiraciju za svoju revoluciju različitosti!

1. DEO – PRAKSA UVAŽAVANJA RAZLIČITOSTI U SAVREMENOJ NAUCI

U ovom delu publikacije možete istražiti:

1. različite okvire za praksu uvažavanja različitosti

2. važne elemente programa koji poštuju praksu negovanja različitosti – gde možete pronaći preporuke za unapređenje organizacione kulture, klime i kompetencija osoblja

3. spisak literature – gde možete saznati više o ovim elementima

2. DEO – PRIMERI DOBRE PRAKSE

U ovom delu publikacije pripremili smo praktične primere različitih organizacija/institucija koje rade sa mladima u sektorima omladinskog rada, obrazovanja i socijalne zaštite. Ovde možete istražiti kako organizacije različite veličine, profesionalnog fokusa i interne organizacije neguju svoju kulturu, klimu i kompetencije osoblja. Organizovali smo primere kroz podelu u odnosu na primarnu oblast iz kojih dolaze, ali vas ohrabrujemo da ih sve istražite, jer ćete možda otkriti da primeri organizacije koja radi u oblasti omladinskog rada u potpunosti odgovara vašim potrebama za unapređenjem vašeg funkcionisanja i podsticanja različitosti, iako radite u oblasti obrazovanja ili socijalne zaštite:

1. primeri iz omladinskog rada

2. primeri iz obrazovanja

3. primeri iz socijalne zaštite

DEO 3 – PRIMERI IZ NACIONALNIH OKVIRA ZA PRAKSU DIVITETA U SRBIJI, ITALIJI I SLOVENIJI

U trećem delu kolekcije dobre prakse, priredili smo pregled okvira naše 3 zemlje u domenu prakse negovanja različitosti. Ovde ćete pronaći trenutne težnje većih institucija/organizacija u ovim zemljama, a koje se bave negovanjem različitosti u praksi. Naći ćete primere modela, publikacija, aktivnosti i još mnogo toga.

1. nacionalni okvir za praksu uvažavanja različitosti u Srbiji

2. nacionalni okvir za praksu uvažavanja različitosti u Sloveniji

3. nacionalni okvir za praksu uvažavanja različitosti u Italiji

Ovde se možete kretati ka KOLEKCIJI ZNANJA, KOLEKCIJI PROCENE, ili nazad do opštih informacija o PAKETU RAZLIČITOSTI