KOLEKCIJA ZNANJA

Prva kolekcija je KOLEKCIJA ZNANJA

Оvde možete pronaći celu publikaciju: Revolucija različitosti: Kolekcija znanja

Publikacija Revolucija različitosti: Kolekcija znanja sumira aktuelna znanja relevantna za negovanje različitosti, ispunjena je informacijama koje će pomoći profesionalcima koji rade sa mladima u različitim oblastima da podignu svoje znanje i razumevanje teme različitosti. Kolekcija je nastala analizom naučnih radova u vezi sa negovanjem različitosti na organizacionom nivou, analizom neformalnih resursa EU i nacionalnih nivoa u vezi sa različitošću, krojenjem „minimalnih standarda“ za organizacije koje neguju različitost i analizom relevantnih aktuelnih EU i nacionalnih strategija, zakona i procedura koje se odnose na negovanje različitosti i relevantnih za 3 sistema koji su najviše u kontaktu sa mladima (omladinski rad, obrazovanje i socijalni rad).

1. DEO – RAZLIČITOST U SAVREMENOJ NAUCI

U prvom delu publikacije naći ćete:

1.         različite teorijske okvire koji su u skladu sa savremenim pogledima na različitost;

2.         eksploraciju ključnih faktora za uvažavanje različitosti na organizacionom nivou – organizaciona kultura, klima i kompetencije osoblja – centralni element gde možete naučiti o ovim konstruktima i razumeti kako svaki od njih doprinosi negovanju različitosti u praksi;

3.         spisak literature gde možete saznati više o svim ovim elementima.

2. DEO – RAZLIČITOST U SAVREMENIM PRAVNIM OKVIRIMA: NIVO EU

U drugom delu naučićete o pravnom okviru koji usmerava napore EU na uvažavanju različitosti. Poznavanje zakonodavstva EU je relevantno za razumevanje EU dimenzije negovanja različitosti, za razumevanje u kojim okvirima deluju naše zemlje kada je u pitanju kreiranje nacionalnih zakonodavnih okvira koji su u skladu sa okvirima EU, kao i za razumevanje na koji način vaši napori u ovoj oblasti doprinose naporima EU u ovoj oblasti.

Ovde možete istražiti:

1. dokumente Organizacije Ujedinjenih nacija

2. dokumente Saveta Evrope

3. dokumente Evropske unije

3. DEO – UMESTO ZAKLJUČKA: MINIMALNI STANDARDI ZA NEGOVANJE RAZLIČITOSTI U PRAKSI

U trećem delu sumirali smo trenutna naučna znanja u ključne minimalne standarde kojima vaša organizacija/institucija treba da teži da bi se nazvala organizacijom/institucijom koja uvažava različitost.

DODATAK – AKTUELNO NACIONALNO ZAKONODAVSTVO O RAZNOLIKOSTI U SRBIJI, ITALIJAMA I SLOVENIJI

U prilogu smo pripremili analizu aktuelnog nacionalnog zakonodavnog okvira u vezi sa različitosti u naše 3 zemlje, relevantnog za oblasti omladinskog rada, obrazovanja i socijalne zaštite.

1. aktuelno nacionalno zakonodavstvo o različitosti u Srbiji

2. aktuelno nacionalno zakonodavstvo o različitosti u Italiji

3. aktuelno nacionalno zakonodavstvo o različitosti u Sloveniji

Ovde možete da se krećete ka KOLEKCIJI PROCENE, KOLEKCIJI DOBRE PRAKSE, ili nazad do opštih informacija o PAKETU RAZLIČITOSTI.