Znanjem do tolerancije

Projekat “Znanjem do tolerancije – program vršnjačkih edukacija za mlade” realizuje se tokom 2020 i  bavi se direktnim osnaživanjem odnosa tolerancije, solidarnosti, razumevanja, rodne ravnopravnosti i uvažavanja različitosti među učenicima srednjih škola, kroz formu programa vršnjačkih edukacija. Sprovodi se kroz dve međuzavisne komponente. Prva se odnosi na neposredno obučavanje mladih za sprovođenje radionica vršnjačke edukacije koje promovišu principe inkluzivnog društva, dok druga obuhvata direktnu realizaciju radionica vršnjačke edukacije sa mladima u srednjim školama.
Svrha projekta je senzibilisanje i osnaživanje mladih da razvijaju i neguju vršnjačke odnose zasnovane na toleranciji, ravnopravnosti i uvažavanju različitosti.
Efekti projekta su:
– mladi svojim stavovima i ponašanjem zastupaju i promovišu ideje tolerancije, ravnopravnosti i antidiskriminacije;
– mladi se uspešnije suočavaju sa porukama netolerancije i diskriminacije;
– mladi se aktivno zalažu za poštovanje principa inkluzivnog društva.

Realizacijom projekta 20 mladih je unapredilo svoje veštine prenošenja znanja o temama tolerancije i poštovanja različitosti, 900 učenika je osnaženo za negovanje tolerancije, dok je više od 20.000 mladih informisano o aktivnostima projekta i rezultatima projekta „Znanjem do tolerancije“.

 

 

Projekat „Znanjem do tolerancije– program vršnjačkih edukacija za mlade“

Sprovodi: Centar za pozitivan razvoj dece i omladine

Finansira: Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije