Škola emocija

Program obuhvata realizaciju dva ciklusa Škole emocija, svaki po 16 sati aktivnog rada u četiri dana. Obrađuju se teme definisanja emocija, utvrđivanja razloga njihovog javljanja i značaja, pitanja prepoznavanja, reagovanja i vladanja emocijama, kao i elementi sagledavanja kako neprijatnih (ljutnja, tuga, stid i ljubomora) tako i prijatnih emocija (ljubav, zaljubljenost). Sve aktivnosti su strukturirane i sprovode se u formi interaktivnih predavanja i edukativnih radionica, uz primenu pratećeg video materijala i prezentacija.

Projekat se realizuje tokom januara i februara 2018. godine, sufinansiran od strane Sekretarijata za sport i omladinu grada Beograda.