Do uspeha zajedno!

Kroz projekat “Prevencija rizičnih ponašanja kod školske dece kroz sport i obrazovanje u šest gradova u Srbiji” razvijena je mreža volontera – sportskih trenera, edukatora, nastavnika koji rade sa mladima – koji koriste sportski i obrazovni kontekst kako bi podstakli razvoj značajnih socijalnih veština učenika, kao što su pružanje otpora pritisku vršnjaka za uključivanje u rizične aktivnosti, suočavanje sa anksioznošću i efikasno komuniciranje sa vršnjacima, kroz skup interaktivnih i zabavnih vežbi.

U toku je realizacija druge godine projekta. Pilot faza projekta se realizovala tokom školske 2017/2018. godine u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. U školskoj 2018/2019 godini uključene su i škole iz Novog Pazara i Leskovca. Projekat se realizuje u saradnji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva zdravlja, Ministarstva omladine i sporta i uz finansijsku podršku Misije OEBS-a u Srbiji.