Prevencija kriminala kroz sport i edukaciju u četiri grada u Srbiji

Kroz projekat “Prevencija kriminala među mladima kroz sport i obrazovanje u četiri grada u Srbiji” razvijena je mreža volontera – sportskih trenera, eduaktora, nastavnika koji rade sa mladima – koji koriste sportski i obrazovni kontekst kako bi podstakli razvoj značajnih socijalnih veština učenika, kao što su pružanje otpora pritisku vršnjaka za uključivanje u rizične aktivnosti, suočavanje sa anksioznošću i efikasno komuniciranje sa vršnjacima, kroz skup interaktivnih i zabavnih vežbi.

Projekat se realizuje tokom 2017. i 2018. godine u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom omladine i sporta i finansijskom podrškom Misije OEBS-a u Srbiji.