Škola ličnog razvoja

Škola ličnog razvoja je besplatan program za mlade od 17 do 26 godina koji CEPORA realizuje u saradnji sa Kancelarijom za mlade Grada Beograda, a uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Škola se sastoji od šest visoko interaktivnih radionica u trajanju od po 4 sata.

Tokom trajanja projekta organizovaće se jesenja i zimska Škola ličnog razvoja.

Škola ličnog razvoja namenjena je mladima koji žele da jačaju svoje lične snage, istražuju svoju ličnost i identitet, razvijaju osećanje upravljanja i kontrole nad životnim događajima, unapređuju svoje veštine komunikacije i upravljanja emocijama, nauče kako uspešno da rešavaju konflikte i osnaže svoje potencijale za postavljanje ciljeva i donošenje odluka.

Teme koje se obrađuju u Školi ličnog razvoja su: emocionalna pismenost (prepoznavanje i upravljanje emocijama), asertivnost (asertivna prava i odbrane od manipulacija), komunikacija (aktivno slušanje i rešavanje konflikata), samoefikasnost (postavljanje ciljeva i donošenje odluka), samostalno mišljenje (kritičko mišljenje i odupiranje negativnim socijalnim pritiscima), lični identitet (samosvest, samomotivacija, samopouzdanje i samokontrola). Svakoj temi posvećena je po jedna radionica.

Prijave za zimski ciklus Škole ličnog razvoja su otvorene, a zainteresovani se mogu prijaviti OVDE.