Dramimo zajedno

Cepora tim učestvuje na Centrifuga 2017 konkursu Superste programa. Projektna ideja i njeni predstavnici će proći kroz intenzivan period pripreme i selekcije projekta do septembra, kada počinje glasanje zajednice. Tada će nam trebati vaša pomoć da ova ideja ugleda svetlost dana.

Cilj projekta je unapređivanje veština mladih za reagovanje u problemskim situacijama – želimo da mladi shvate da uvek postoji alternativa, druga opcija kako mogu da reaguju i/ili pruže podršku drugu u nevolji. Kreirali bi predstavu sa mladima koja govori o njihovim problemima i načinima na koje (ne)reaguju u problemskim situacijama. Autori i akteri predstave bi bili mladi i izvodili bi je pred svojim vršnjacima u srednjim školama u Beogradu, ali i šire. Posle svake predstave bi usledio interaktivni deo. Taj deo bi bio strukturiran i detaljno dogovoren, ali bi se razlikovao od škole do škole i od potreba do potreba. Publika bi mogla da pita glumce šta želi, predlaže rešenja, daje savete, pokuša da uđe u scenu i nešto promeni. Mogli bi da dodaju ili izrežiraju scenu drugačije. Za kraj projekta bismo odigrali predstavu za širu zajednicu, u Domu omladine Beograda. Na nju bismo pozvali sve one ljude koji nisu imali prilike da je pogledaju u srednjim školama, a žarko žele da je vide i kažu šta imaju na tu temu.
Želimo da društvo dobije aktivne, misleće mlade. Mlade sa samopouzdanjem, osnažene da reaguju. Mlade koji znaju za alternativne načine reagovanja. Problemi sa kojima se mladi suočavaju će postati vidljiviji. Iako je fraza „mladi su naša budućnost“ i te kako izlizana ona je i te kako istinita. Mladi jesu naša budućnost i oni će u jednom trenutku biti donosioci velikih odluka i vođe našeg društva. Tu budućnost odrediće sadašnjost u kojoj žive. U sadašnjem trenutku oni su ti koji će izabrati da reaguju ili da se sklone, uzmu ili odbiju, da se odvaže ili sakriju, da veruju ili odustanu. Oni su ti koji će pomoći ili se rugati, koji će se boriti, motivisati, pružiti podršku, osnažiti nekog, verovaće u nekog i sve to uticaće na njih, neku drugu mladu osobu ili nekog drugog čoveka. Oni će biti onaj kamenčić koji će pokrenuti odron promena.
Fokus je na osnaživanju mladih. Mladi pričaju o svojim problemima. Mladi prave predstavu o problemima i dilemama sa kojima se susreću. Mladi igraju predstavu pred drugim mladima. Mladi diskutuju sa mladima o mogućim rešenjima, savetima, promenama. Mladi pružaju podršku jedni drugima. Mladi misle. Mladi su aktivni. Mladi su super.